Stage plot

För arrangörer finns här en komplett kanallista och stage plot för att enkelt få översikt över hur sättningen ser ut och hur vi riggar.

Vissa förändringar i stageploten kan förekomma beroende på scenens utförande och storlek. Scenen måste under alla omständigheter rymma fyra personer samt utrustning. För ytterligare frågor och/eller fördjupningar, vänligen kontakta oss med följande alternativ » ».

Komplett pdf-fil med kanallista och Stage plot > Gate5 stage plot & kanallista.

stageplot